Mẹ Têrêsa sáng lập những chi nhánh ḍng nào?


ROME - Nhiều người trên thế giới hầu như chỉ biết Mẹ Têrêsa đă lập ḍng Thừa Sai Bác Ái, mà không biết mẹ Têrêsa đă cùng với một số người khác lập nhiều chi nhánh ḍng, nhưng cùng chung lư tưởng là thực thi công việc bác ái. Sau đây là các ḍng được xếp thứ tự theo ngày tháng thành lập.

Thứ nhất: Ḍng Truyền Giáo Bác Ái Nữ được thành lập năm 1948. Ḍng này do Mẹ thành lập và nhân sự hiện nay của ḍng trên toàn thế giới là 4500 nữ tu.

Thứ hai: Ḍng Truyền Giáo Bác Ái Nam do Mẹ Têrêsa và thầy Andrew sáng lập tháng 3 năm 1963. Hiện nay nhân số của ḍng khoảng 400. Nhà ḍng chuyên phục vụ nam giới như săn sóc các người bệnh cùi, bệnh liệt kháng, cai nghiện thuốc và rượu, săn sóc các người trước kia bị tù đầy.

Thứ ba: Ḍng Truyền Giáo Bác Ái Chiêm Niệm Nữ do Mẹ Têrêsa và chị ḍng Nirmala Joshi sáng lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1976 tại khu Bronx ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Nhân số của chi nhánh này là 100. Lư tưởng của ḍng là dùng hầu hết th́ giờ vào việc tôn sùng thánh thể, đọc kinh cầu nguyện cho các hoạt động Truyền Giáo Bác Ái. Các chị ḍng mỗi ngày cũng dành 5 giờ đồng hồ làm công tác bác ái.

Thứ tư: Ḍng Truyền Giáo Bác Ái Chiêm Niệm Nam do Mẹ Têrêsa và cha Sebastian sáng lập vào ngày 19 tháng 3 năm 1979. Nhân số của ḍng hiện nay là 30 người chuyên lo cầu nguyện và phục vụ những người nghèo khó trong tù, trong bệnh viện, kẻ vô gia cư, và những người du mục.

Thứ năm: Ḍng Truyền Giáo Bác Ái gồm các linh mục do Mẹ Têrêsa và cha Joseph Langford thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1984. Nhân số của ḍng hiện nay là 25 linh mục. Các linh mục ḍng này thực hiện công tác mục vụ bác ái đối với những người vô gia cư, sống bên lề xă hội.

Ngoài ra c̣n hàng ngàn người t́nh nguyện thuộc đủ mọi tôn giáo, quốc tịch, giai cấp xă hội, nhưng cùng chia sẻ một lư tưởng của Mẹ Têrêsa. Họ đến các cơ sở nhà ḍng Truyền Giáo Bác Ái ở khắp nơi trên thế giới để phục vụ người nghèo và bệnh tật.


Nguyễn Long Thao
Vietcatholic.net