Mẹ Têrêsa được bầu là người cao quư nhất tại Ấn.


New Delhi: Theo cuộc thăm ḍ ư kiến của tờ báo tiếng Anh tại Ấn Độ nhân ngày quốc khánh lần thứ 55 của Ấn Độ, Mẹ Têrêsa Calcutta được bầu là người cao quư nhất tại Ấn.

Theo cuộc thăm ḍ ư kiến của tờ báo 'Outlook' tại Ấn, vị Nữ Tu sinh tại Albania được chọn hàng đầu vượt trên cả Thủ Tướng đầu tiên của Ấn Jawaharlal Nehru.

Cuộc thăm ḍ ư kiến được đăng vào ngày 15/8 cũng là ngày đánh dấu Ấn Độ được độc lập khỏi quyền cai trị của Anh Quốc từ 15/8/1947.

Mẹ Têrêsa, đă lập Ḍng Thừa Sai Bác Ái vào năm 1950 tận hiến phục vụ cho "người nghèo nhất của người nghèo". Mẹ là người ngoại quốc duy nhất được chọn trong 10 nhân vật vĩ đại nhất của nước Ấn Độ.

Mahatma Gandhi, đă dẫn cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại Anh Quốc, không được liệt kê trong cuộc thăm ḍ này. Tờ báo cho biết v́ Mahtma Gandhi được coi là cha của dân tộc nên muốn để ngoại hạng không nằm trong cuộc thăm ḍ này.

Để giải thích tờ báo nói rằng "Một cuộc thăm ḍ người Kitô Giáo vĩ đại nhất trong mọi thời trở thành chế giễu khi một trong những người được chọn là Chúa Giêsu Kitô", v́ điều dĩ nhiên Chúa Giêsu Kitô là vị ngoại hạng không thể xếp chung được.

Tờ báo cũng nêu thêm Mẹ Têrêsa từng được giải Nobel Ḥa B́nh, đang được tiến hành duyện xét trong hồ sơ phong Thánh tại Vatican. Trong cuộc thăm ḍ, Mẹ Têrêsa dẫn đầu tại ba miền Chennai, New Delhi và Kolkata, trong khi tại Mumbai, một thủ phủ về kinh tế, Mẹ Têrêsa được xếp hàng thứ hai sau nhà thương nghiệp Dhirubhai Ambani.

Mẹ Têrêsa đă có một sức sống mănh liệt ảnh hương tới giới trẻ Ấn Độ, một người đă tận t́nh mang hết khả năng phục vụ cho người nghèo, người ốm đau và người bất hạnh cho tới cuối cuộc đời của Mẹ vào năm 1997.

Theo cuộc thăm ḍ cũng cho biết những người Ấn từ 44 tuổi đổ xuống đă chọn Mẹ là người đứng đầu, trong khi những người trên 45 tuổi th́ chọn người đứng đầu là Nehru vị Thủ Tướng đầu tiên của Ấn Độ. Tuy nhiên trong thế hệ già vẫn xếp Mẹ nằm trong số ba người đứng đầu.

Kư giả Kushwant Singh của tờ báo cho biết ông Thủ Tướng Ấn Altal Behari Vaipayê được xếp vào hàng thứ 10, v́ đối với Thủ Tướng Ấn "cảm giác chung của dân là 'sab chor hain'" nghĩa là 'mọi người là một kẻ lừa đảo'

"Điều này giải thích việc chọn lựa bầu cho Mẹ Têrêsa, v́ Mẹ không dính dáng ǵ tới bất kỳ một chính trị gia nào và Mẹ cũng không hề ngần ngại làm việc tại Calcutta dưới chế độ cộng sản vô thần".

Tờ báo 'Outlook' được quảng cáo trên 18 tờ báo bằng 7 ngôn ngữ khác nhau để t́m chọn lựa người nổi tiếng nhất trong nước. Tờ báo đă nhận được hơn 50000 ư kiến trả lời là con số không thể tưởng tượng được. "Những câu trả lời được ồ ạt gửi tới qua thư tín, fax, điện thư cho tới ngày khóa sổ, và chúng tôi chỉ có đủ thời gian đă xếp ra những lá phiếu hợp lệ".

Nếu đây là cuộc trưng cầu dân ư bỏ phiếu hàng năm, th́ lần này có lẽ là lần cuối cùng, v́ nếu năm tới Mẹ Têrêsa Calcutta được tôn phong lên hàng Chân Phước th́ Mẹ là người ngoại hạng không thể nào được chọn để xếp chung với người khác.

Ngọc Loan
Vietcatholic.net